Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

04.12.2020 09:03

DOKUMNET ZVESENÍ DŇA: 16. 12. 2020 

 

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

 
DOKUMENT NA STIAHNUTIE:
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávného kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050
 

Kontakt

Obec Bretka Obecný úrad Bretka
Bretka 33
980 46 Gemerská Panica
Tel.: 047 552 29 56
Fax: 047 552 29 56
obecbretka@centrum.sk