Oznámenie o zrušení trvalého bobytu

12.08.2019 10:48

 

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

          Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásenie pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

12.  8. 2019

 

Vladimíra Bobovičová, narodená: 9. 8. 2000

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu je Bretka.

 

 

 

 

 

 

Bretka, 12. 8. 2019

 

Kontakt

Obec Bretka Obecný úrad Bretka
Bretka 33
980 46 Gemerská Panica
Tel.: 047 552 29 56
Fax: 047 552 29 56
obecbretka@centrum.sk