Verejné obstarávanie

 
Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní: 
 
 
Rekonštrukcia materskej školy v obci Bretka
 
Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka
 
Rekonštrukcia komunikácie na cintoríne - Obec Bretka  

 

 

 

Kontakt

Obec Bretka Obecný úrad Bretka
Bretka 33
980 46 Gemerská Panica
Tel.: 047 552 29 56
Fax: 047 552 29 56
obecbretka@centrum.sk