2020 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 
 
Szavazati jog és választhatóság joga - magyar nyelvenInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku
 
Szavazati jog és választhatóság joga - magyar nyelvenInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku
 
Szavazati jog és választhatóság joga - magyar nyelvenInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku
 
Szavazati jog és választhatóság joga - magyar nyelven

Kontakt

Obec Bretka Obecný úrad Bretka
Bretka 33
980 46 Gemerská Panica
Tel.: 047 552 29 56
Fax: 047 552 29 56
obecbretka@centrum.sk