Dokumenty obce

 

V tejto časti sú zverejnené rôzne dokumenty obce prijaté v zmysle príslušnej legislatívy:

 

Štatút obce Bretka:

Štatút obce Bretka.pdf (175,1 kB)

 

Zásady hospodárenia s majetkom obce:

Na dokumente sa pracuje

 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva:

Rokovací poriadok Obecného zastuiteľstva.pdf (127,6 kB)

 

Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci:

Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Bretka.pdf (97 kB)

 

 

Kontakt

Obec Bretka Obecný úrad Bretka
Bretka 33
980 46 Gemerská Panica
Tel.: 047 552 29 56
Fax: 047 552 29 56
obecbretka@centrum.sk