Program hospodráskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bretka

 
PHSR obce si môžete stiahnuť s kliknútím na link: PHSR BRETKA

PHSR

Dotazník pre tvorbu PHSR, pre programovacie obdobie 2015 - 2020. (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Dotazník vyplňte a doručte na obecný úrad do 30 . 4. 2015 osobne, alebo emailom na emailovú adresu obecbretka@centrum.sk
 
 

Kontakt

Obec Bretka Obecný úrad Bretka
Bretka 33
980 46 Gemerská Panica
Tel.: 047 552 29 56
Fax: 047 552 29 56
obecbretka@centrum.sk