Uznesenia zo zasadnutia Obecného zatupiteľstva

Uznesenia OZ sú dostupné na obecnom úrade počas stránkových dní a hodín.

Kontakt

Obec Bretka Obecný úrad Bretka
Bretka 33
980 46 Gemerská Panica
Tel.: 047 552 29 56
Fax: 047 552 29 56
obecbretka@centrum.sk